เก็บเงินได้ 20 บาท

วันนี้ตั้งใจเดินออกจากห้องไปหาเงินหล่น และได้พบเงิน 20 บาทหล่นอยู่ริมถนนจริง ๆ ยิ้มให้กับตัวเองเลยครับ