2015-12-19-19.25 วันนี้เวลานี้จะเป็นเวลาที่ทุกสิ่งในชีวิตของผมเริ่มต้น

เมื่อวานนี้ คุณพูดว่าพรุ่งนี้จะทำ
เมื่อวานนี้ คุณพูดว่าพรุ่งนี้จะทำ

ขออวยพรให้ตัวเอง ให้มีแรงต่อสู้กับความขี้เกียจ ทำลายอุปสรรคที่ขวางหน้าทั้งหมดไม่ให้เหลือแม้แต่ซาก