จรวดต่อต้านรถถังเคลื่อนที่เร็วกว่าที่เราคิด

ผมได้เห็นคลิปวิดีโอที่ผู้ก่อการร้ายยิ่งจรวดต่อต้านรถถังเข้าใส่รถถังหลายครั้ง แต่ทุกครั้งเป็นมุมมองจากผู้ยิงจึงไม่เห็นภาพว่าจรวดต่อต้านรถถังนั้นเคลื่อนที่เร็วเพียงไร จนกระทั่งได้เห็นคลิปวิดีโอนี้จึงเข้าใจว่าจรวดต่อต้านรถถังนั้นเคลื่อนที่เร็วมาก ถ้าจะบอกให้ขับหลบถ้ามองเห็นจรวดนี่ผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยาก เว้นแต่จะเห็นจรวดแต่ไกลอาจจะมีโอกาสหลบได้เหมือนในคลิปวิดีโอข้างบนนี้