บันทึกประจำวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

วันนี้ดูคลิปเกี่ยวกับสมอง ว่าด้วยเรื่องของการนำภาพในสมองของเราออกมาแล้วนำเสนอเป็นภาพจริง Mary Lou Jepsen: Could future devices read images from our brains?

สมองของเรานั้นทำงานโดยอิงกับสารเคมีมากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือสิ่งที่ใกล้เคียง เมื่อคิดว่ามียาที่ทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงได้แล้ว เราจะสามารถมองดูศีลธรรมได้อย่างที่เคยทำหรือไม่ ถ้าหากคนเราสามารถผลักดันให้ทำชั่วหรือทำดีได้โดยการกระทำกับสองในทางเคมี ความดีความชั่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตใจแต่เป็นสารเคมีในสมอง

ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานประสานกันระหว่างประสาทสัมผัสและความเข้าใจ ลิงก์ จะเปรียบกับแนวคิดในศาสนาพุธก็คงจะเป็น วิญญาณ กับ สัญญา