วนกลับมาที่ Lua

หลายวันก่อนนี้ผมได้ดูคลิปใน Youtube เกี่ยวกับการเกมเอ็นจินทึ่เอาไว้ทำเกมชื่อ Defold ดูวิดีโอแล้วรู้สึกถูกใจ เห็นว่าน่าจะทำได้ด้วยตัวเองสักหนึ่งเกม ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนคือ Lua script ซึ่งตัวผมชอบมากกว่าภาษาโปรแกรมอื่น ๆ จึงมีความคิดที่จะกลับมาจับโปรแกรมลัวอีกครั้ง วันนี้โหลดหนังสือมาอ่านและนั่งทำโลโก้ใหม่ สรุปไม่ได้เขียนอะไร พรุ่งนี้ว่าจะเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตัวเอง ไม่รู้ว่าจะล้มกลางคันอีกไหม