ไวรัส Covid 19 กับผมที่เป็นเบาหวาน

Image by Arek Socha from Pixabay 

จริง ๆ มันก็เป็นความรู้ใหม่ที่ผมไม่เคยทราบมาก่อนว่าคนที่เป็นเบาหวานนั้นมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไป จากเดิมที่ผมคิดแค่ว่าแผลจะหายช้าแต่ไม่คิดว่าจะมีผลเรื่องภูมิคุ้มกันต่ำด้วย หมายความว่าผมเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากไวรัส Covid 19 ตัวนี้

จากที่ผมติดตามข่าวสารทั้งจากในและนอกประเทศดูแนวโน้มแล้วเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดการระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยนั้นมีสูงมาก ปัญหาก็คือกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและสามารถเดินทางไปมาในประเทศได้ มาตรการการป้องกันที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้คือควบคุมเฉพาะผู้ที่มีอาการคือตัวร้อนมีไข้เท่านั้น ไม่สามารถคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่ามีอยู่จริง

ผมยังหวังว่าการระบาดนี้จะถูกควบคุมเอาไว้ได้ ถึงแม้อัตราการเสียชีวิตจะมีน้อยแต่ความสามารถในการแพร่เชื้อของไวรัสนั้นมีสูงมากจนน่ากลัว