ปลาซาบะบั้งเตรียมย่าง

ปลาซาบะควักไส้และบั้งเรียบร้อยเตรียมเข้าเตาย่าง

ปลาซาบะควักไส้และบั้งเรียบร้อยเตรียมเข้าเตาย่าง