ทำไมน้ำดื่มจึงมีวันหมดอายุ

น้ำดิ่มในขวดพลาสติก
น้ำดิ่มในขวดพลาสติก

พูดถึงวันหมดอายุนี่ถ้าเห็นในอาหารประเภทต่าง ๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร อย่างนมวัว ไส้กรอก ขนมต่าง ๆ ก็จะมีวันหมดอายุระบุเอาไว้บนบรรจุภัณฑ์ตามที่กฏหมายบังคับ แต่ของบางอย่างมันก็ดูไม่สมควรที่จะมีวันหมดอายุ อย่างเช่น น้ำดื่มในขวดพลาสติก ว่ากันง่าย ๆ ก็คือน้ำดื่มมันจะเสียได้อย่างไรกัน ไม่ใช่เนื้อหมูที่จะถูกแบคทีเรียย่อยสลายเสียหน่อย

คือจริง ๆ มันก็เป็นอย่างนั้นครับ น้ำเปล่า H2O นี่มันไม่มีวันเน่าเสียอยู่แล้ว แต่ที่เป็นปัญหาก็คือขวดพลาสติกที่ใช้บรรจุน้ำดื่มต่างหากครับ ขวดพลาสติกพวกนี้ถ้าบรรจุน้ำเอาไว้เป็นเวลานาน ในที่สุดก็จะมีการละลายไปกับน้ำสะอาดภายในและก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายในที่สุด

ไม่ใช่เฉพาะน้ำดื่มเท่านั้น ยังมีของอีกหลาย ๆ อย่างที่มีวันหมดอายุแต่แม้จะเลยวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ได้มีการเน่าเสียแต่อย่างไร