วิธีการเลือกตัวอักษรแรกจากเซลมาแสดง

วิธีการเลือกตัวอักษรแรกจากเซลมาแสดง

สมมุติว่าต้องการให้ cell ใน column B แสดงตัวอักษร 5 ตัวแรกที่มีอยู่ใน column A สามารถทำได้ดังนี้

ให้ใส่ค่านี้ไปในฟังก์ชัน

  =LEFT(A1,3)

LEFT คือตัวอักษรซ้ายมือ
A1 คือเซลที่เราต้องการนำมาแสดง
3 คือจำนวน Character ที่เราต้องการ