พลิกแล้วเสียบกลับเข้าไปในขวด

พลิกแล้วเสียบกลับเข้าไปในขวด