ด้านล่างของคอขวดที่เสียบฟองน้ำลงไปแล้ว

ด้านล่างของคอขวดที่เสียบฟองน้ำลงไปแล้ว