เสียบคอขวดที่ใส่กล้าแล้วกลับลงไปเช่นเดิม

เสียบคอขวดที่ใส่กล้าแล้วกลับลงไปเช่นเดิม