ขวดนมเปรี้ยวและขวดน้ำอัดลมที่ใส่กล้าผักเรียบร้อยแล้ว

ขวดนมเปรี้ยวและขวดน้ำอัดลมที่ใส่กล้าผักเรียบร้อยแล้ว