ขวดพลาสติกจะใสทำให้มองเห็นสารละลายจากด้านข้าง

ขวดพลาสติกจะใสทำให้มองเห็นสารละลายจากด้านข้าง