เรียนอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักกับอิเลกตรอน

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักกับอิเลกตรอน

                กลับมาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกรอบ เห็นโปรเจกน่าสนใจหลายอันแล้วอยากทำขึ้นมา อยากหัดทำ iot ใช้ในการทำสวนด้วย อยากทำระบบรดน้ำผักอัตโนมัติจะได้มีผักกินเองทุกวัน ถ้าไปได้ดีก็จะได้ทำระบบฟาร์มอัตโนมัติต่อไป

                สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือวันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ว่ากันง่าย ๆ วัตถุดิบต่าง ๆ ในโลกนี้ประกอบขึ้นจากอะตอม ในอะตอมจะมีอนุภาคสามอย่างคือ นิวตอน  โปรตรอน แล้วก็อิเลกตรอน นิวตรอนนี้จะไม่ค่อยขยับย้ายที่สักเท่าไหร่ แต่โปรตรอนกับอิเลกตรอนจะมีแรงผลักดันระหว่างกัน นิวตรอนกับโปรตรอนจะจับตัวกันอยู่ตรงกลางอะตอมโดยมีอิเลกตรอนอยู่รอบห่าง ๆ ออกไป เหมือนดวงจันทร์โคจรรอบโลก

                อะตอมเหล่านี้เมื่อเรียงตัวกันในรูปแบเฉพาะอย่างก็จะสร้างเป็นธาตุต่างๆ  อิเลกตรอนซึ่งอยู่นอกสุดของอะตอมจะหลุดออกมาจากอะตอมได้ง่าย ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลในอะตอม การขัดสีวัตถุสองอย่างเข้าด้วยกันก็จะทำให้อิเลกตรอนจากวัตถุหนึ่งหลุดไปติดอยู่กับอะตอมของวัตถุอีกตัวหนึ่ง

                 ปกติแล้วในอะตอมจะมีจำนวนอนุภาคอิเลกตรอนและโปรตรอนเท่ากัน พอมีอิเลกตรอนมากหรือน้อยกว่าโปตรอนแล้วก็จะเกิดความไม่สมดุล พอไม่สมดุลแล้วมันก็จะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลถ้ามีโอกาส ไฟฟ้าสถิตก็คือสถานะของอิเลกตรอนกับโปรตรอนในอะตอมของวัตถุต่าง ๆ นี่เอง

                อิเลกตรอนจะมีประจุลบ โปรตรอนจะมีประจุบวก วัตถุชนิดไหนที่อิเลกตรอนหลุดออกไปง่ายก็จะเป็นวัตถุนำไฟฟ้า แต่วัตถุไหนที่อิเลกตรอนหลุดออกไปจากอะตอมยากก็จะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้า

                การเคลื่อนไหวของอิเลกตรอนในวัตถุนำไฟฟ้าอย่างเช่นสายไฟทองแดงนี่เองที่เรียกว่าไฟฟ้า หรือ กระแสไฟฟ้า ถ้ามองด้วยตาเปล่าแล้วสายไฟ สายทองแดงดูเหมือนเป็นแท่งตัน แต่จริง ๆ แล้วระหว่างอะตอมที่ประกอบกันขึ้นเป็นทองแดงนั้นมีที่ว่างมากมาย อิเลกตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านที่ว่านี้ก็ไม่ต่างจากน้ำที่ไหลผ่านท่อน้ำ

                อิเลกตรอนที่เคลื่อนผ่านตัวนำไฟฟ้านี้มีความเร็วสูงมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าทางหนึ่งแล้วออกอีกทางหนึ่งในทันที ถ้าคิดเหมือนลูกแก้วที่ใส่เข้าไปในท่อ เวลาเราใส่ลูกแก้วเข้าที่ปลายด้านหนึ่ง ลูกแก้วก็จะถูกดันออกมาจากปลายอีกด้านหนึ่ง คือไม่ใช่ลูกแก้วลูกเดียวกัน แต่อิเลกตรอนนั้นเป็นอิเลกตรอน ไม่มีอิเลกตรอนชนิดต่าง ๆ ทำให้การถ่ายเทนี้เรียกได้ว่าทันทีทันควัน ด้วยวิธีนี้เองที่ทำให้การส่งไฟฟ้าไปตามสายไฟเป็นระยะทางไกลเป็นไปได้

                อ่านไปแล้วก็เข้าใจได้ดีพอสมควร ที่น่าสนใจก็คือความเร็วของอิเลกตรอนที่เร็วเท่าแสง วันนี้เอาแค่นี้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยอ่านต่อ ไปออกกำลังกายเพื่อลดน้ำตาลในเลือด ป้องกันไม่ให้ตาบอดในอนาคตจากโรคเบาหวาน