แปลงนี้กำลังสับดินให้ละเอียดอยู่

แปลงนี้กำลังสับดินให้ละเอียดอยู่