เมล็ดผักชีไทยและผักชีลาว

เมล็ดผักชีไทยและผักชีลาว จะปลูกพรุ่งนี้ ผักชีไทยบดให้แตกแช่น้ำไว้แล้ว