รอยควายลง

รอยควายลง เจ้าของควายไร้ความรับผิดชอบมาก