ข้าวที่มัดไว้

ความพยายามที่ดูสิ้นหวังกับการมัดยอดข้าวเอาไว้ด้วยกันไม่ให้ข้าวล้ม