เริ่มต้นเรียนรู้ Love2d

ที่จริงผมอยากทำเกมเป็นของตัวเองมานานแล้ว นานมาก ๆ ๆ ได้ทดลองจับมาหลายอย่าง ตั้งแต่แรกสุดคือหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c แต่ด้วยความสามารถและกำลังใจที่มีไม่ถึงทำให้ผมต้องละทิ้งการเขียนโปรแกรมเหล่านั้นไป หลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสจับเกมเอ็นจินอย่างเช่น rpg maker หลาย ๆ เวอร์ชัน แต่ด้วยความขี้เกียจทำให้ผมไปไม่ถึงไหนอีกเช่นเดิม

ในตอนนี้ผมได้กลับมาจับการทำเกมอีกครั้งเนื่องจากต้องการหาอะไรทำนอกเหนือไปจากเวลาที่แต่งนิยาย และที่ผมเลือกขึ้นมาใช้ก็คือ love2d

love2d เป็นเกมเอ็นจินที่เขียนขึ้นด้วยภาษา Lua ภาษาที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ ที่จริงแล้วผมเลือกภาษานี้ก็เพราะอะไร ๆ มันดูแล้วไม่สับสนเท่าภาษาอื่นแค่นั้นแหละ

เริ่มต้นการหัดเรียนรู้ love2d ด้วยการโหลดตัวเกมเอ็นจินมาติดตั้ง ผมเลือกโหลดแบบ binary portable โดยไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องเพราะมีประสบการณ์ในการติดตั้ง love2d มาก่อนแล้ว สิ่งแรกที่ผมทำก็คือทำ shortcut สำหรับรัน love ผ่าน notepad++ ที่ผมใช้พัฒนาเกมด้วย love2d … กลายเป็นว่าคอมพิวเตอร์เครื่องที่ผมใช้ไม่มี notepad++ ผมต้องโหลดมาติดตั้งใหม่ดีที่ตัว notepad++ มีขนาดเล็กเลยไม่เสียเวลาเท่าไร

ผมใช้คำสั่ง Run ของ notepad++ เพื่อทำการรันเกมผ่าน notepad++ ได้เลยโดยไม่ต้องออกไปรันจากตัว shortcut ข้างนอก เมื่อเลือกคำสั่ง Run แล้วผมก็ใส่ค่าลงไปในช่องรันตามนี้ location-of-love.exe location-of-gamefolder ต้องระวังอย่าลืมช่องว่างระหว่างทั้งสองจุดด้วย ตัวอย่าง “c:/love2d/love.exe c:/mygame” ง่าย ๆ หลังจากนี้เราก็รันเกมที่เรากำลังเขียนจากใน notepad ++ ได้เลย

สิ่งแรกที่ผมทำหลังจากติดตั้ง shortcut นี้เรียบร้อยแล้วก็คือการสร้างตัวอย่างยอดนิยม Hello world โดยการสร้างไฟล์ main.lua ขึ้นมาในโฟลเดอร์เกม login-runner จากนั้นเขียนชุดคำสั่ง helloworld แล้วสั่งรัน

function love.draw()
    love.graphics.print("Hello World", 400, 300)
end

นี่เป็นตัวอย่างจาก wiki ของ love2d.org โดยตรง โดยความหมายของมันก็คือวาดตัวหนังสือ Hello World ลงที่จุด 400 300 ของ หน้าต่าง ภาพที่ได้มาก็จะเป็นอย่างนี้

love2d hello world
love2d hello world

และผมก็ได้เห็นปัญหา ค่าปริยายของ love2d นั้นตั้งมาให้หน้าจอมีขนาดใหญ่กว่าหน้าเว็บผมมาก การที่จะเขียนบล็อกต่อไปเรื่อย ๆ จะทำให้ผมต้องเสียเวลาย่อขยายภาพประกอบหลายครั้ง ดังนั้นผมจึงต้องหาทางลดขนาดของหน้าจอให้เหมาสมสำหรับการเขียนบล็อกก่อน แล้วจากนี้ค่อยเพิ่มขนาดขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่สาย

วิธีการก็คือสร้างไฟล์ conf.lua ขึ้นมาในโฟลเดอร์เกม แล้วใส่ค่าเหล่านี้ลงไป *(สำหรับเวอร์ชัน 0.9.1 เวอร์ชันอื่นที่แตกต่างอาจจะมีรูปแบบการตั้งค่าต่างกัน)

function love.conf(t)
    t.identity = nil               -- The name of the save directory (string)
    t.version = "0.9.1"            -- The LÖVE version this game was made for (string)
    t.console = false              -- Attach a console (boolean, Windows only)

    t.window.title = "Login Runner"    -- The window title (string)
    t.window.icon = nil                -- Filepath to an image to use as the window's icon (string)
    t.window.width = 640               -- The window width (number)
    t.window.height = 360              -- The window height (number)
    t.window.borderless = false        -- Remove all border visuals from the window (boolean)
    t.window.resizable = false         -- Let the window be user-resizable (boolean)
    t.window.minwidth = 1              -- Minimum window width if the window is resizable (number)
    t.window.minheight = 1             -- Minimum window height if the window is resizable (number)
    t.window.fullscreen = false        -- Enable fullscreen (boolean)
    t.window.fullscreentype = "normal" -- Standard fullscreen or desktop fullscreen mode (string)
    t.window.vsync = true              -- Enable vertical sync (boolean)
    t.window.fsaa = 0                  -- The number of samples to use with multi-sampled antialiasing (number)
    t.window.display = 1               -- Index of the monitor to show the window in (number)
    t.window.highdpi = false           -- Enable high-dpi mode for the window on a Retina display (boolean). Added in 0.9.1
    t.window.srgb = false              -- Enable sRGB gamma correction when drawing to the screen (boolean). Added in 0.9.1

    t.modules.audio = true             -- Enable the audio module (boolean)
    t.modules.event = true             -- Enable the event module (boolean)
    t.modules.graphics = true          -- Enable the graphics module (boolean)
    t.modules.image = true             -- Enable the image module (boolean)
    t.modules.joystick = true          -- Enable the joystick module (boolean)
    t.modules.keyboard = true          -- Enable the keyboard module (boolean)
    t.modules.math = true              -- Enable the math module (boolean)
    t.modules.mouse = true             -- Enable the mouse module (boolean)
    t.modules.physics = true           -- Enable the physics module (boolean)
    t.modules.sound = true             -- Enable the sound module (boolean)
    t.modules.system = true            -- Enable the system module (boolean)
    t.modules.timer = true             -- Enable the timer module (boolean)
    t.modules.window = true            -- Enable the window module (boolean)
end

ผมได้เปลี่ยน game tile เป็น Login Runner และปรับขนาดหน้าจอต่างเกมเป็น 640 * 360 (widescreen ขนาดเล็ก) จากนั้นทำการรันและพบว่าหน้าต่างเกมมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับการทำภาพประกอบบล็อกมากยิ่งขึ้น

love2d ตั้งค่าขนาดหน้าต่างใหม่เป็น 640*360
love2d ตั้งค่าขนาดหน้าต่างใหม่เป็น 640*360 สังเกตดูจะเห็นว่าตัวหนังสือเลื่อนลงมาอยู่ล่างขวาแทนที่จะเป็นกลางหน้าจอเพราะผมใช้การตั้งค่าเดิมสำหรับการวาดตัวหนังสือ hello world

รู้สึกว่าบล็อกนี้จะยาวไปแล้ว ผมคิดว่าขึ้นหน้าใหม่ดีกว่า วันนี้คงได้อะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกัน