Lua 005 Types – Boolean ประเภทข้อมูล ประพจน์

            Types Boolean เป็นข้อมูลที่แสดงผลได้เพียงสองแบบคือ True (จริง) และ False (เท็จ) ผมตั้งชื่อบทความว่าประพจน์ ความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แทนกันได้โดยตรงแต่ความหมายของมันผมคิดว่าได้อยู่ ในสมัยตอนที่เรียนม.4 ก็จะมีบทเรียนเกี่ยวกับประพจน์ พวก p q อะไรแบบนั้น แนวคิดก็เป็นเหมือนกันแต่อาจจะมีวิธีใช้ที่ต่างกันหน่อย

            ในโลกแห่งความจริงของเรานั้นข้อมูลจำพวกจริงและเท็จเป็นสิ่งที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตถึงการของอยู่ของมัน ตัวอย่างเช่น “พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก” ประโยคนี้มีความหมายเป็นจริง (True) โดยตรงกันข้าม ถ้าหากเราบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ก็หมายความว่าประโยคนี้เป็นเท็จ (False)

            แนวคิดเกี่ยวกับ Boolean นี้เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในการเขียนโปรแกรมครับ เราสามารถกำหนดค่า true หรือ false ลงในตัวแปรได้โดยตรง

> x=true
> print(x)
true

            เรายังสามารถใช้ Boolean นี้ในการตรวจสอบค่าความจริงในตรรกะต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

> print(1==0) -- ตรวจสอบว่า 1 เท่ากับ 0 เป็นจริงหรือไม่ เครื่องหมายเท่ากับสองตัวต่อกัน == หมายถึงเปรียบเทียบค่า
false -- ผลลัพธ์เป็นเท็จเพราะ 1 และ 0 ไม่เท่ากัน

            ตรงนี้อาจจะทำให้หลายคนสับสนนะครับ ต้องจำให้ดี เครื่องหมายเท่ากับอันเดียว = หมายความว่าเป็นการกำหนดค่าในตัวแปร แต่เครื่องหมายเท่ากับสองอัน == เป็นการเปรียบเทียบค่าครับ ตรงนี้ผิดกันบ่อย ๆ