ความแตกต่างระหว่าง Megabyte และ Megabit

ผมเคยงงกับหน่วยวัดความเร็วตัวนี้มานาน โดยเฉพาะตอนที่ต้องเลือกความเร็วสำหรับอินเทอร์เน็ตนี่เจอปัญหามาก ๆ เพราะไม่ทราบว่ามันเร็วหรือมันช้ากันแน่

Megabyte มีตัวย่อ MB สังเกตว่าตัว B จะเป็นตัวใหญ่ – Megabit มีตัวย่อ Mb สังเกตว่าตัว b จะเป็นตัวเล็ก

Megabyte จะมีขนาดเท่ากับ Megabit * 8 หรือหน่วยย่อยก็คือ 1 MB = 8 Mb

ดังนั้นเวลาเทียบความเร็วเน็ตเราต้องดูตัวย่อให้ดีเพราะหน่วยความจุที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์จะเป็น MB แต่หน่วยความเร็วจะเป็น Mb ซึ่งอาจทำให้เราสับสน เน็ต 100 Mbps นั้นจะมีความเร็วเท่ากับ 100/8 หรือ 12.5 MB ครับ หมายความว่าด้วยความเร็วเต็มที่จะโหลดไฟล์ขนาด 12.5 MB ได้ใน 1 วินาทีครับ

ปริมาณและความเร็ว สองอย่างนี้บางทีก็ทำให้เราสับสนแยกลำบากครับ