My fiction and protester

(AP Photo/Wason Waintchakorn)

คนที่ตามบล็อกผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมลงนิยายไว้ในเว็บเด็กดี แต่วันนี้ผู้ประท้วงได้เข้าไปยึดและตัดไฟรวมถึงไฟสำรองของ กสท. ทำให้เว็บเด็กดีล่ม นิยายผมก็เลยเข้าไปอ่านไม่ได้ด้วย ตอนนี้มีการตอบสนองแล้วแต่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะทางผู้ประท้วงได้ประกาศว่าจะโจมตีหน่วยงานทางราชการเพิ่มขึ้นอีก หวังว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับนิยายผมนะ แต่ผมก็เตรียมการลงนิยายในเว็บอื่นนอกจากเว็บเด็กดีแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นเว็บทอฝันเพราะเว็บนั้นให้เงินคนที่ไปลงเนื้อหาแล้วคนเข้าไปอ่านเยอะด้วย

ป.ล. ภาพเป็นภาพเก่านะครับ ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนี้