เคล็ดลับในการพูดต่อหน้าคนไม่ให้ติดขัด

พูดในที่สาธารณะ ที่มาของภาพ www.audio-luci-store.it
พูดในที่สาธารณะ ที่มาของภาพ www.audio-luci-store.it

หลายคนมักจะพบปัญหาเวลาที่ต้องพูดในที่สาธารณะ พูดต่อหน้าคนจำนวนมาก กลัวเกรงไปสารพัดจนไม่สามารถพูดได้อย่างต่อเนื่อง ผมมีเคล็ดลับมาฝากคนที่มีปัญหาเวลาพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก อืม… อ่า … เอ่อ … ครับ

  1. รู้ว่าคุณต้องการพูดอะไรและแบ่งการพูดนั้นออกเป็นส่วนย่อยเล็กๆ แทนที่จะพูดยาวต่อเนื่องรวดเดียวทั้งหมด เราแยกหัวข้อย่อยเล็ก ๆ แล้วยกขึ้นมาพูดเป็นลำดับจะทำให้พูดได้ลื่นไหล ไม่พลาดในหัวข้อสำคัญ เมื่อเรียบเรียงหัวข้อเนื้อหาในสมองหรือบนกระดาษเอาไว้ก่อนแล้วการพูดถึงเนื้อหาจำนวนมากก็จะทำได้ง่ายขึ้น ผู้ฟังก็จะตามได้ง่ายไม่หลงระหว่างทางด้วยครับ
  2. ไม่มีใครทราบว่าตอนนี้คุณกำลังเกร็ง อย่าลืมว่าไม่มีใครอ่านใจคุณได้ การที่คุณกังวลว่าคนอื่นจะมองคุณว่าขาดคุณสมบัติหรือไร้ความสามารถในการพูดจะทำให้คุณยิ่งแย่ลงไปอีก คุณคิดว่าผู้ฟังกำลังเพ่งมองจับผิดคุณ แต่แท้จริงแล้วพวกเขาอาจจะคิดถึงเรื่องอื่น ๆ อยู่และไม่ได้สนใจในตัวคุณอย่างที่คุณกังวลก็ได้
  3. อย่าสอดมือเข้าในกระเป๋า มีการศึกษาวิจัยที่ได้ผลว่าผู้ที่ล้วงกระเป๋าจะพูดนอกเรื่องเถลไถลและพูดได้ติดขัดกว่าคนที่เอามือออกนอกกระเป๋า สร้างพื้นที่ให้ตัวคุณเองด้วยรัศมีของมือที่เอื้อมถึง
  4. พูดประโยคสั้น ๆ เป็นช่วง ๆ แทนที่จะพูดรวดเดียวยาว ๆ หลาย ๆ เรื่อง การหยุดระหว่างประโยคจะช่วยให้ผู้ฟังได้ใช้เวลาหยุดคิดถึงสิ่งที่คุณพูดมากขึ้น แทนที่จะใช้คำว่า เอ่อ … อ่า … ก็ … เพื่อเติมช่องว่างระหว่างประโยค เปลี่ยนเป็นหยุด เงียบ จากนั้นจึงขึ้นประโยคต่อไป การหยุดพักสั้น ๆ นั้นไม่ได้เสียเวลานานอย่างที่คุณรู้สึก ไม่ต้องกังวลว่าคุณกำลังแสดงให้คนเห็นว่าคุณพูดไม่เก่ง แทนที่จะเอ่ออ่า หยุดเงียบแล้วขึ้นประโยชน์ใหม่ยั่งดีกว่ามากมายครับ
  5. เลือกใช้เนื้อหาในการพูดที่สนุกและน่าสนใจ
  6. พยายามเล่าเรื่องราวที่ต่อเนื่องกัน การเล่าเรื่องจากประสบการณ์นอกจากจะทำให้ผูฟังติดหนึบแล้วยังทำให้คุณพูดได้ต่อเนื่องไม่สะดุด ยิ่งเป็นเรื่องที่เคยเล่ามาก่อนยิ่งทำให้คุณทราบล่วงหน้าว่าจะพูดถึงอะไรต่อไป
  7. เตรียมพร้อมให้ดีที่สุด ถ้าคุณทราบอย่างละเอียดถึงหัวข้อที่คุณต้องการพูด อย่างน้อยคุณก็จะไม่พบเจอข้อติดขัดจากการขาดข้อมูล
  8. อย่าวอกแวก มีสมาธิกับการพูด เรื่องที่พูด ถ้าพูดกันระยะประชิดให้สบตาผู้ฟังด้วย
  9. คนที่เกร็งเวลาพูดต่อหน้าคนจำนวนมากคือคนที่กลัวว่าคนจะไม่ประทับใจในการพูดของตัวเอง ลองพิจารณาดูว่าการพูดนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน ถ้าไม่ใช่เรื่องที่ส่งผลกระทบรุนแรงคุณอาจจะไม่ต้องคิดถึงความประทับใจของผู้ฟังมากก็ได้ ไม่มีใครทำให้ผู้ฟังทุกคนประทับใจได้ทั้งหมด จะต้องมีทั้งคนที่ชอบ คนที่ไม่ชอบ นั่นเป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ พยายามผ่อนคลายให้มากขึ้น
  10. อย่าคิดว่าความกลัวในการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากเป็นเรื่องผิดแปลก คนส่วนใหญ่กลัวการพูดลักษณะนี้มากกว่าความตายเสียอีก

ค้นคว้า แปล เรียบเรียงโดย ชาลี บัวพร