RexRegum

RexRegum

เมื่อเหล่ามนุษย์ได้รับความสามารถเหนือมนุษย์ พวกเขาจะนำพาโลกนี้ไปสู่ความรุ่งโรจน์ หรือฉุดโลกนี้ให้จมดิ่งสู่ห้วงหายนะ ความต้องการของผู้คนที่แตกต่างยามผสานบวกกับความพลังเหนือขีดจำกัดจะก่อให้ เกิดเรื่องราวใด ติดตามได้ในนิยายแฟนตาซี Rex Regum

สารบาญ