ปั้นโมเดลโต๊ะใน Blender 2.8

เอาจริง ๆ แล้วนี่เป็นการหาเรื่องเขียนลงบล็อกมากกว่า พอดีช่วงนี้เขียนบล็อกติดต่อกันหลายวัน พอได้ได้เขียนก็จะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป

ผมเปลี่ยนจากที่ใช้ Lightwave 3d มาเป็น Blender 2.8 อย่างเต็มตัวแล้ว การทำงานก็ไม่รู้สึกว่ายากอะไร หน้าตาโปรแกรมใช้งานง่ายขึ้น โต๊ะเรียนตัวนี้ปั้นขึ้นมาอิงกับที่มีขายในเว็บสำหรับใช้ในห้องเรียน ผมเลือกแบบที่เคยใช้ในชั้นเรียนของตัวเอง ยังไม่ได้ทำสีทำอะไรให้สมบูรณ์แบบ ยังมีเรื่อง Shader ที่ต้องปรับให้เหมาะสมกับการใช้ใน Webcomic มากกว่านี้