ความลักลั่นย้อนแย้งของสื่อและผู้รับสาร

news-John-Ragai
ภาพโดย John Ragai

ผมสามารถพูดได้เต็มคำว่าตัวเองเป็นชาวเน็ตตัวจริง ยกเรื่องของการจำกัดความหมายของ “ชาวเน็ต” ซึ่งมีหลากหลายประเภทเอาไว้ก่อน แต่ละคนก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในกิจวัตรประจำวันก็คงจะเรียกรวม ๆ ว่าชาวเน็ตได้

ผมจำไม่ได้แล้วว่าเลิกดูโทรทัศน์มานานแค่ไหน อาจจะ 8-10 ปีได้ ข่าวในโทรทัศน์นี่แทบไม่ได้แตะเลย สิ่งที่เป็นไปในบ้านเมืองส่วนใหญ่ผมก็จะรับรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก Facebook Page เว็บบอร์ด คลิปวิอีโอ หลาย ๆ เรื่องผมก็ได้รู้ก่อนคนอื่นเพราะข่าวในอินเทอร์เน็ตมักจะมาถึงเร็วกว่า ดิบกว่า แต่ก็คลาดเคลื่อนมากกว่าเช่นเดียวกัน

พูดถึงความคลาดเคลื่อนในข้อมูลข่าวสารผมคิดว่าสื่อกระแสหลัก (Main Stream Media) ในประเทศไทยเราก็มีไม่ต่างจากอินเทอร์เน็ตเท่าไรนัก ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะผู้นำเสนอข่าวไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดเป็นเท็จ เมื่อเสนอข่าวบิดเบื่อนแล้วไม่ได้รับผลกระทบก็ไม่ใส่ใจที่จะทำให้ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องยกเรื่องจรรยาบรรณสื่อมาพูดเลยด้วยซ้ำ

Continue reading “ความลักลั่นย้อนแย้งของสื่อและผู้รับสาร”