แกว่งหน้าหาเข็มกับความรู้ใหม่วันนี้

ขนเม่น

ภาพของชายคนหนึ่งที่โดนขนเม่นแทงใส่หน้าเพราะสงสัยว่าโพรงในต้นไม้มีอะไรอยู่ข้างในเลยชะโงกเข้าไปดู เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นอาจนำมาซึ่งอันตรายได้ จงระมัดระวังตัวให้ดี ผมยังได้ความรู้ใหม่อีกว่าขนเม่นนั้นมีเงี่ยงทำให้ดึงออกยากและสร้างความเจ็บปวด โดยธรรมชาติของวัตถุแหลมและมีเงี่ยงเช่นนี้มันจะแทงลึกลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะทะลุออกมาอีกด้านหนึ่ง เจ้าของสุนัขผู้หนึ่งมีประสบการณ์เห็นขนเม่นแทงทะลุจมูกสุนัขของตนออกมาด้วย

ภารขยายขนเม่นเผยให้เห็นเงี่ยงเล็กจิ๋วมากมาย