พลังใจขั้นสุดยอด

qout1

วันนี้เป็นวันที่ผมเริ่มต้นกระตุ้นตัวเองสร้างความขยันใหม่อีกครั้ง ละทิ้งสิ่งรบกวน สิ่งที่ฉุดตัวเองเอาไว้ให้หมด และตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุด ให้สมกับเป็นคนที่มีความคิดความอ่าน เป้าหมายคือทำงานที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้เสร็จภายใน 5 วัน ถ้าทำงานนี้สำเร็จได้ผมก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่มีความภาคภูมิใจ และให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้น