Browsed by
Tag: ข่าว

ชาลีแชร์ 001

ชาลีแชร์ 001

ผมได้เริ่ม section ใหม่ของบล็อก โดยจะรวบรวมสิ่งที่ผมได้พบและเห็นว่าน่าสนใจในแต่ละวัน รวมถึงข้อมูลข่าวสารมาลงที่บล็อกทุกวันครับ โดยจะใช้ชื่อว่า “ชาลีแชร์“ครับผม

Read More Read More

ชื่อแทนตัวในสื่อต่าง ๆ

ชื่อแทนตัวในสื่อต่าง ๆ

2015-06-19_19h02_25
ชื่อแทนตัวบุคคลจากเว็บข่าว Dailynews.co.th

สำหรับคนไทยเรา ยามเมื่อได้อ่านข่าวมักจะพบกับการแทนชื่อบุคคลเพื่อปกปิดตัวจริงอยู่บ่อย ๆ ไม่ว่าจะมีเหตุผลจากความเป็นผู้เยาว์ หรือเพื่อความปลอดภัยของพยานผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เราจะได้เห็นชื่อพื้น ๆ อย่างเช่น นาย ก นาย ข หรือ เด็กหญิงแอปเปิล เช่นนี้เป็นต้น แต่ผมไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นการใช้ชื่อ ยีราฟ แทนตัวบุคคล คือได้เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ คิดในใจว่าถ้ามีคนใช้ชื่อจริงว่ายีราฟจะสร้างรอยยิ้มให้คนทั่วไปได้มากเพียงไร

(ที่มาของชื่อ www.dailynews.co.th/regional/329369)