การปรับตัวของสัตว์เข้ากับมนุษย์

ถนน
ถนน

จะบอกว่าสัตว์ชนิดไหนต้องการปรับตัวเข้ากับมนุษย์หรือไม่ก็คงทำไม่ได้เพราะเราไม่ทราบว่าสัตว์เหล่านั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เรารับทราบได้เป็นอย่างดีก็คือความต้องการในการเอาตัวรอดที่ทำให้สัตว์เหล่านั้นต้องปรับตัวเข้ากับโลกที่ถูกยึดครองโดยมนุษย์

Continue reading “การปรับตัวของสัตว์เข้ากับมนุษย์”