ต่อสู้กับความขี้เกียจ

lazy

หลังจากต่อสู้กับความขี้เกียจมาหลายวัน ในที่สุดวันนี้ผมก็ตีตื้นกลับมาได้หลังพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องมาเกือบสองสัปดาห์ ด้วยความตั้งใจที่ว่า ต้องลงมือทำ ในที่สุดผมก็สามารถวาดภาพต่อได้หลังหยุดนิ่งมานาน ยากที่สุดก็คือการเริ่มต้นเท่านั้นเองจริง ๆ การตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ แล้วทำให้ได้นั้นช่วยให้ผมสามารถดำเนินงานต่อไปได้เรื่อย ๆ ยากที่สุดแค่ลงมือทำเท่านั้น