ทอมกับเจอรี่

เราเคยได้ยินเรื่องแมวกับหนูมาเยอะ แต่น้อยครั้งเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ด้วยตาของตัวเอง ยุคอินเทอร์เน็ตนี่มันสุดยอดไปเลย 🙂