Blender 2.8 กับการสร้าง Instance

จัดวางโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียน

เมื่อสร้างโมเดลเสร็จแล้วผมก็เริ่มจัดวางโมเดลในห้องเรียนเพื่อให้ดูเหมือนห้องเรียน จากการค้นคว้าเรื่องนี้ผมได้รู้ว่าห้องเรียนไทยนั้นมีการจัดวางหลายรูปแบบ ทั้งตั้งโต๊ะคู่กันหรือแยกกันเป็นแถวเดียว ผมเลือกแถวเดียวมาใช้เพราะมันจัดวางง่ายกว่าแล้วก็เหมาะสมกับเรื่องมากกว่า

Continue reading “Blender 2.8 กับการสร้าง Instance”