ทำไมจึงห้ามอุ่นอาหารกระป๋องทั้งกระป๋อง

อาหารกระป๋อง
อาหารกระป๋อง

เหตุผลที่มีการห้ามไม่ให้อุ่นอาหารกระป๋องทั้งกระป๋องอย่างเช่นนำปลากระป๋องไปต้มนั้นก็คือสารเคลือบกันสนิมที่ฉาบอยู่ด้านในกระป๋องนั่นเอง สารเคมีชนิดนี้จะติดแน่นอยู่กับผิวด้านในกระป๋องโดยไม่หลุดมาปนเปื้อนอาหาร แต่ถ้าเราให้ความร้อนกับกระป๋องโดยตรงจะส่งผลให้สารเคลือบป้องกันการเกิดสนิมเหล่านี้หลุดล่อนมาปนกับอาหารและก่อให้เกิดอันตรายกับผู้รับประทาน การอุ่นอาหารกระป๋องที่ถูกต้องนั้นเราต้องนำอาหารออกจากกระป๋องลงสู่ภาชนะที่ถูกต้องเสียก่อน