เรียนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า แรงดันและกระแส

                วงจรไฟฟ้านี้โดยความเข้าใจส่วนตัวของผมแล้วก็เหมือนเส้นทางการเคลื่อนไหวของอิเลกตรอนผ่านตัวนำไฟฟ้า จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนไหวของอิเลกตรอนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวงจรต่อเนื่องกัน ถ้าวงจรนั้นมีจุดขาดจุดในจุดหนึ่งอิเลกตรอนทั้งหมดก็จะไม่เคลื่อนไหว

Continue reading “เรียนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า แรงดันและกระแส”

เรียนอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักกับอิเลกตรอน

                กลับมาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกรอบ เห็นโปรเจกน่าสนใจหลายอันแล้วอยากทำขึ้นมา อยากหัดทำ iot ใช้ในการทำสวนด้วย อยากทำระบบรดน้ำผักอัตโนมัติจะได้มีผักกินเองทุกวัน ถ้าไปได้ดีก็จะได้ทำระบบฟาร์มอัตโนมัติต่อไป

                สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือวันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ว่ากันง่าย ๆ วัตถุดิบต่าง ๆ ในโลกนี้ประกอบขึ้นจากอะตอม ในอะตอมจะมีอนุภาคสามอย่างคือ นิวตอน  โปรตรอน แล้วก็อิเลกตรอน นิวตรอนนี้จะไม่ค่อยขยับย้ายที่สักเท่าไหร่ แต่โปรตรอนกับอิเลกตรอนจะมีแรงผลักดันระหว่างกัน นิวตรอนกับโปรตรอนจะจับตัวกันอยู่ตรงกลางอะตอมโดยมีอิเลกตรอนอยู่รอบห่าง ๆ ออกไป เหมือนดวงจันทร์โคจรรอบโลก

Continue reading “เรียนอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักกับอิเลกตรอน”