Browsed by
Tag: เขียนโปรแกรม

Lua 003 Types – Number ประเภทข้อมูล จำนวน

Lua 003 Types – Number ประเภทข้อมูล จำนวน

           

            Types เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายพิเศษในการเขียนโปรแกรม ตามความเข้าใจของผมก็พอที่จะสรุปได้ว่า ประเภทของข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรม ใช้ในการสื่อความหมายให้เราและคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ตรงกัน ตัวอย่างเช่นถ้าหากเราต้องการเขียนโปรแกรมคำนวณเปลี่ยนวินาทีเป็นนาที จำนวน เป็นสิ่งจำเป็นในการคิดหาคำตอบนี้ แนวคิดที่เป็นไปในทางปรัชญานี้อธิบายได้ลำบาก แต่เมื่อเรานำมาใช้งานแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยาก ส่วนใหญ่จะมีสอนในวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ต้นอยู่แล้ว

            Types ใน Lua จะมีด้วยกัน แปดชนิดที่เป็นพื้นฐานคือ number, string, boolean, table, function, nil, userdata, thread

Read More Read More

Lua 002 แนวคิดพื้นฐาน ชุดคำสั่ง

Lua 002 แนวคิดพื้นฐาน ชุดคำสั่ง

           

            ถ้าจะพูดถึงการเขียนโปรแกรมจริง ๆ แล้วสิ่งที่ยากที่สุดและเป็นกำแพงกั้นคนที่เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรมก็คือแนวคิดพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือจินตนาการไม่ออกแล้วก็ไม่เข้าใจ ไม่ทราบว่าจะไปต่ออย่างไร ต่อให้พิมพ์โค้ดลงไปได้ก็ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการทำงานของมัน เหมือนคนอบขนมปังตามสูตรแต่ไม่ทราบว่าถ้าใส่แป้งใส่เนยใส่ผงฟูมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วจะให้ผลอย่างไร อบขนมปังออกมาแล้วรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปแต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร

Read More Read More

Lua 001 รันโปรแกรม

Lua 001 รันโปรแกรม

            ที่จริงก็รู้สึกแปลก ๆ อยู่เหมือนกันที่ต้องตั้งชื่อเอ็นทรีว่า Lua 001 รันโปรแกรม ปัญหาก็คือว่าถ้าไม่จัดการเรื่องการรันโปรแกรมก่อนแล้วต่อให้เขียนโค้ดไปก็ทดสอบไม่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่

            ตอนที่พยายามรันโปรแกรม Lua ผ่าน Zero Brane Studio ครั้งแรกก็เจอปัญหาคือตัว IDE มันหา Interpreter ไม่เจอ ก็คือเขียนโค้ดได้แต่รันโปรแกรมไม่ได้ สาเหตุก็คือค่า Interpreter ที่ตั้งไว้มันเป็นค่า Default ที่มากับไฟล์ user.lua ซึ่งเป็นไฟล์ตั้งค่าสำหรับการทำงาน และค่าปริยายของมันไม่ตรงกับค่าของการใช้งานเรา แถมตัว Zero Brane Studio ก็ดันเลือกเอา Interpreter ซึ่งกำหนดไว้ใช้กับ Lua เวอร์ชันที่ User เลือกเอง ดังนั้นผมจึงต้องเปลี่ยนให้มันเลือกไปใช้ Lua 5.3 ที่มากับ Zero Brane Studio แทน

Read More Read More