ทำไมเนื้อไก่จึงมีสีต่างจากเนื้อวัว

สัตว์บางชนิดต้องการกล้ามเนื้อสำหรับการวิ่งระยะยาวซึ่งต้องการออกซิเจนสูง โปรตีนชนิดพิเศษที่เก็บออกซิเจนได้มากนี้มีสีแดง เนื้อวัวจึงมีสีแดง

สัตว์บางชนิดต้องการกล้ามเนื้อสำหรับการกระโดดซึ่งต้องการพลังงานสูง และต้องเก็บสะสมน้ำตาลชนิดพิเศษเอาไว้ในกล้ามเนื้อเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน น้ำตาลชนิดพิเศษนี้มีสีอ่อนกว่า เนื้อไก่จึงมีสีอย่างที่เห็น