สิ่งหนึ่งที่ผมเกลียด

แท็กซี่จอดขวางทางม้าลาย
แท็กซี่จอดขวางทางม้าลาย (ถ่ายจากอีกฟากของถนน)

สิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดมาก ๆ ก็คือการจอดรถขวางทางม้าลายของแท็กซี่พวกนี้ คนที่ต้องการจะปฏิบัติตามกฎจราจรกลับต้อเดินอ้อมหน้าอ้อมหลังเพราะแท็กซี่ตัวปัญหา เห็นแก่ตัวคิดว่าขวางทางคนแล้วจะได้คนขึ้นรถ ผมเกลียดคนแบบนี้มาก อยากให้มีระบบการขนส่งโดยสารดี ๆ ในประเทศนี้ ให้แท็กซี่แบบนี้สูญพันธุ์ไปให้หมด