Browsed by
Tag: Blender

ปั้นโมเดลโต๊ะใน Blender 2.8

ปั้นโมเดลโต๊ะใน Blender 2.8

เอาจริง ๆ แล้วนี่เป็นการหาเรื่องเขียนลงบล็อกมากกว่า พอดีช่วงนี้เขียนบล็อกติดต่อกันหลายวัน พอได้ได้เขียนก็จะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป

ผมเปลี่ยนจากที่ใช้ Lightwave 3d มาเป็น Blender 2.8 อย่างเต็มตัวแล้ว การทำงานก็ไม่รู้สึกว่ายากอะไร หน้าตาโปรแกรมใช้งานง่ายขึ้น โต๊ะเรียนตัวนี้ปั้นขึ้นมาอิงกับที่มีขายในเว็บสำหรับใช้ในห้องเรียน ผมเลือกแบบที่เคยใช้ในชั้นเรียนของตัวเอง ยังไม่ได้ทำสีทำอะไรให้สมบูรณ์แบบ ยังมีเรื่อง Shader ที่ต้องปรับให้เหมาะสมกับการใช้ใน Webcomic มากกว่านี้

Blender 2.8 กับการสร้าง Instance

Blender 2.8 กับการสร้าง Instance

จัดวางโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียน

เมื่อสร้างโมเดลเสร็จแล้วผมก็เริ่มจัดวางโมเดลในห้องเรียนเพื่อให้ดูเหมือนห้องเรียน จากการค้นคว้าเรื่องนี้ผมได้รู้ว่าห้องเรียนไทยนั้นมีการจัดวางหลายรูปแบบ ทั้งตั้งโต๊ะคู่กันหรือแยกกันเป็นแถวเดียว ผมเลือกแถวเดียวมาใช้เพราะมันจัดวางง่ายกว่าแล้วก็เหมาะสมกับเรื่องมากกว่า

Read More Read More

เริ่มต้นใช้ Blender 2.8 กับงานวาดการ์ตูน

เริ่มต้นใช้ Blender 2.8 กับงานวาดการ์ตูน

ก่อนหน้านี้ผมจะใช้โปรแกรม Lightwave3D สำหรับทำโมเดลที่จะใช้ร่วมกับการวาดการ์ตูน ความจริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมหัดใช้โปรแกรมมานาน ถึงจะมีปัญหาในการเรนเดอร์ภาพอยู่บ้างแต่ก็หาทางแก้ไขได้จนหมด

Read More Read More