ภาพลายเส้นที่เปลี่ยนสมองคุณได้จากการจ้องมองเพียงอย่างเดียว

ความคิด ความทรงจำและการตัดสินใจของมนุษย์นั้นเป็นเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมอง มีหลักฐานบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หลายครั้งว่านิสัยและความจำของคนเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่สมองได้รับความเสียหายหรือเปลี่ยนสภาพ ผู้ป่วยที่เกิดอาการเสียความทรงจำหลังจากเส้นเลือดในสมองแตกเป็นหลักฐานที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ในทางกลับกัน สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าก็มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือส่วนเล็กน้อยในสมองได้เช่นกัน ฟังดูแล้วก็ชวนให้ตื่นตระหนก เพียงแค่รูปภาพจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองคนได้อย่างไร จะพิสูจน์ได้ไหม ขั้นตอนการทำงานของมันเป็นอย่างไร

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการรับสารจากภายนอกอย่างเช่นภาพและเสียงต่าง ๆ นั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองได้อย่างไร ผมจะไม่ใช้คำยาก ๆ หรือศัพท์ที่เป็นทางการมากเกินไปเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ผมจะยกตัวอย่างการจำหน้าจำเสียงคนใกล้ตัว สมมุติว่าเราย้ายบ้านไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งใหม่ เรายังไม่รู้จักใคร แต่เราได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน ได้เห็นหน้าเขา ได้ยินเสียงเขา จนในที่สุดเราก็จำหน้าจำเสียงเข้าได้และรู้ว่าเขาเป็นไคร สมองทำเรื่องนี้ได้อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมองนั้นสืบเนื่องจากเส้นประสาทชนิดพิเศษในสมองของเรา เมื่อเราได้ยินเสียง ได้เห็นหน้าของคนที่ไม่รู้จักนั้นบ่อย ๆ สมองก็จะเริ่มตัดสินว่าเสียงและหน้าตาของเพื่อนบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องจดจำ และเริ่มการเก็บข้อมูลของเสียงและภาพของเพื่อนบ้านเอาไว้ด้วยการจัดเรียงเซลล์ประสาทชนิดพิเศษในรูปแบบเฉพาะซึ่งจะถูกเชื่อมโยงกับรูปแบบของข้อมูลที่สมองได้รับผ่านหูและตา เมื่อเราเห็นหน้าของเพื่อนบ้านคนนี้สมองก็จะเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับกับรูปแบบของเซลล์ประสาทที่จัดเรียงเอาไว้ เมื่อพบว่าคล้ายคลึงกันก็จะเชื่อมโยงตัวตนนามธรรมในความทรงจำของเรากับสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมตรงหน้าคือภาพและเสียงที่ได้ยินในขณะนั้น

นั่นเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมองที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นและได้ยินธรรมดาทั่วไป ปกติแล้วการเห็นและได้ยินธรรมดาทั่วไปจะไม่ส่งผลอันรุนแรงหรือรวดเร็ว แต่ก็มีบางเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นให้กระบวนการทำงานของสมองเป็นไปอย่างผิดปกติ ดังเช่นภาพที่คุณจะเห็นจากท้ายเบรคนี้

กรุณาอย่าจ้องภาพนี้นานเกินไป

Continue reading “ภาพลายเส้นที่เปลี่ยนสมองคุณได้จากการจ้องมองเพียงอย่างเดียว”