Browsed by
Tag: Javascript

เรียน Javascript ด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 เตรียมเครื่องมือ

เรียน Javascript ด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 เตรียมเครื่องมือ

notepad++-logo

จะเขียนโปรแกรมก็ต้องพิมพ์โค้ด จริง ๆ แล้วโปรแกรมพิมพ์งานส่วนใหญ่ก็ใช้งานเป็นตัวเขียนโปรแกรมได้นะ เพราะว่าการเขียนโปรแกรมก็เป็นเพียงการพิมพ์ตัวหนังสือลงไปในไฟล์แล้วจึงนำไปแปลงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แค่ notepad ก็ใช้งานได้เพียงพอแล้ว แต่โปรแกรมที่ผมจะใช้ในการหัดเขียน JS นี้ผมเลือก Notepad++ เป็นโปรแกรมฟรีไม่ต้องเสียเงินซื้อและมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานได้พอสมควร ที่ทำงานใช้งานภาษาไทยได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่อง Font ต่าง ๆ สระไม่ลอยด้วย ไปโหลดได้ที่นี่ครับ https://notepad-plus-plus.org

Read More Read More

เรียน Javascript ด้วยตัวเอง ตอนที่ 1 รู้จัก Javascript

เรียน Javascript ด้วยตัวเอง ตอนที่ 1 รู้จัก Javascript

900px-JavaScript-logo

หัด LUA ยังไม่ถึงไหนเลย จะมาจับ Javascript เสียแล้ว ผมนี่ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแฮะ แต่คิดว่าคราวนี้ตัดสินใจไม่ผิดหรอกน่า ไหน ๆ ก็จะหัดเขียน JS แล้วผมก็เลยคิดว่าทำเป็นประวัติบันทึกการเรียนรู้ของผมเอาไว้ด้วยน่าจะดีกว่า ได้คนเข้าเว็บด้วย

Read More Read More