Browsed by
Tag: Visual Novel

Twine 2 ตอนที่ 005 Import Export

Twine 2 ตอนที่ 005 Import Export

บันทึกไฟล์เพื่อย้ายที่ทำงาน
บันทึกไฟล์เพื่อย้ายที่ทำงาน

ก่อนที่จะทำงานต่อไปผมเห็นว่าจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก่อน นั่นคือการบันทึกงานเพื่อนำงานไปทำในเครื่องอื่นหรือโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น ผมใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทำงานเพื่อสร้างนิยาย Interactive แต่ต้องการนำงานในคอมพิวเตอร์ของที่ทำงานกลับมาทำที่บ้านด้วย ผมจะต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธีการนั้นไม่ยาก ให้เราไปที่หน้าหลักของโปรแกรมแล้วดูทางด้านขวามือสุด คลิกปุ่มกระเป๋าเอกสาร (Archive)

Read More Read More

สร้างนิยาย Interactive กับ Twine 2 ตอนที่ 002 พื้นฐาน

สร้างนิยาย Interactive กับ Twine 2 ตอนที่ 002 พื้นฐาน

twine-start

การทำงานของ Twine นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนวุ่นวาย ความจริงก็ซับซ้อนอยู่ถ้าเรามองลงไปถึงระดับลึก ๆ ในขั้นตอนการทำงานของมัน แต่ถ้ามองโดยรูปแบบการเล่าเรื่องแล้วขั้นตอนการเล่าเรื่องเป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นสิ่งเดียวกับที่เราจะได้พบในการสร้างวิชวลโนเวล (Visual Novel) ให้ลองนึกถึงนิยายแบบเล่มสมัยก่อนที่มีตัวเลือกให้เราเลือกว่า “เปิดประตูไปหน้า 48” “เปิดหีบ ไปหน้า 55” แล้วเราก็ทำตามที่นิยายว่าไว้ก็จะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจากการตัดสินใจของเราบ้าง

Read More Read More