Twine 2 ตอนที่ 005 Import Export

Twine 2 ตอนที่ 005 Import Export

บันทึกไฟล์เพื่อย้ายที่ทำงาน
บันทึกไฟล์เพื่อย้ายที่ทำงาน

ก่อนที่จะทำงานต่อไปผมเห็นว่าจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก่อน นั่นคือการบันทึกงานเพื่อนำงานไปทำในเครื่องอื่นหรือโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น ผมใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทำงานเพื่อสร้างนิยาย Interactive แต่ต้องการนำงานในคอมพิวเตอร์ของที่ทำงานกลับมาทำที่บ้านด้วย ผมจะต้องทำอย่างไรบ้าง

วิธีการนั้นไม่ยาก ให้เราไปที่หน้าหลักของโปรแกรมแล้วดูทางด้านขวามือสุด คลิกปุ่มกระเป๋าเอกสาร (Archive)

บันทึกไฟล์เพื่อย้ายที่ทำงาน
บันทึกไฟล์เพื่อย้ายที่ทำงาน

เมื่อกดแล้วโปรแกรมจะถามเราว่าต้องการบันทึกลงที่ไหน เหลือจุดบันทึกที่ต้องการแล้วกดตกลง อาจจะเป็นหน้า desktop หรือใน drive ที่เราคุ้นเคยก็ได้ แต่สมควรจัดทำโฟลเดอร์แบ่งงานให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในภายหลัง


เราจะได้ชื่อไฟล์นามสกุล html หนึ่งไฟล์ซึ่งระบุวันเวลาที่เราทำการเซฟงานของเราออกมา โดยระบบของโปรแกรมจะบันทึกไฟล์ทั้งหมดในโปรแกรม ดังนั้นเราต้องดูให้ดีว่ามีอะไรผิดปกติในโปรแกรมในเครื่องที่เราต้องการนำงานไปทำหรือไม่

การโหลดข้อมูลเข้าโปรแกรมสามารถทำได้ด้วยการใช้ปุ่ม Import ในหน้าหลัก กดปุ่ม Import แล้วจึงกดปุ่ม Brows เพื่อเลือกไฟล์ที่เราเซฟมาจากเครื่องอื่น