เสียบฟองน้ำและกล้าผักลงในคอขวด

เสียบฟองน้ำและกล้าผักลงในคอขวด