ด้านล่างของฟองน้ำที่เสียบเข้าไปในคอขวดน้ำอัดลม

ด้านล่างของฟองน้ำที่เสียบเข้าไปในคอขวดน้ำอัดลม