ปิ้งมันบนเตาถ่าน ไฟแรงมาก

ปิ้งมันบนเตาถ่าน ไฟแรงมาก ต้องลดไฟลง