ข้าวที่กำลังหนักรวงโดนฝนตกใส่

ข้าวที่กำลังหนักรวงโดนฝนตกใส่จนล้มระเนระนาด