คลิปเครื่องบินตกในงานแสดงการบินในอังกฤษ

https://www.youtube.com/watch?v=9cw_mB2N6Eg