Twine 2 ตอนที่ 004 Dynamic Passage

Twine 2 ตอนที่ 004 Dynamic Passage

dynamic passage thumbnail
dynamic passage thumbnail

ใน บทความที่แล้ว ผมได้สร้างเกมง่าย ๆ ขึ้นมา เพียงแค่เลือกว่าจะกลับเข้าบ้านไปตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ก่อนออกจากบ้านหรือออกจากบ้านไปทำงานเลย ทางเลือกต่าง ๆ จะเป็นไปในรูปแบบของการ “ตัดสินใจ” คือลิงก์จะเชื่อต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของการตัดสินใจของตัวละคร คือทำแบบนี้ จะได้ผลแบบนี้ ทำอย่างอย่างก็จะได้ผลอีกอย่าง เป็นทางเลือกแบบรากไม้ดังเช่นตัวอย่างด้านล่างนี้

เส้นทางเลือกแบบรากไม้
เส้นทางเลือกแบบรากไม้

แต่ถ้าเราต้องการให้เหตุการณ์ในนิยายของเรามีการดำเนินไปอย่างยืดหยุ่น เราจะทำได้อย่างไร เราทำได้โดยการใช้ลิงก์เชื่อมต่อระหว่าง Passage ต่าง ๆ ซึ่งเราจำเป็นต้องตั้งชื่อลิงก์ให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น การตั้งชื่อลิงก์ว่า “ไปที่นั่น” “ไปที่นี่” จะขาดความยืดหยุ่น ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเสียใหม่

เนื้อเรื่องที่ผมจะกำหนดเอาไว้ในเกมตัวอย่างสั้น ๆ นี้คือ กลอย ตัวเอกที่เดินไปห้องต่าง ๆ โดยไม่มีจุดหมายใดเป็นพิเศษโดยใช้แผนภูมิด้านล่างนี้

dynamic passage thumbnail
แผนภูมิเนื้อเรื่อง

สังเกตดูจะเห็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งก็คือเส้นทางการเดินในแต่ละห้อง “ห้องรับแขก” นั้นเชื่อมต่อกับห้องครัวและห้องนอนแต่ไม่เชื่อมกับห้องน้ำ “ห้องครัว” เชื่อมต่อกับห้องรับแขกและห้องน้ำแต่ไม่เชื่อมต่อกับห้องนอน  หมายความว่าในห้องรับแขกจะมีลิงก์เชื่อมต่อกับห้องครัวและห้องนอนเท่านั้น

ผมสร้าง Passage ขึ้นมาใหม่รวมทั้งหมดเป็น 4 Passage โดยตั้งชื่อ Passage แรกว่า “ห้องรับแขก” ตามด้วย “ห้องครัว” “ห้องนอน” และ “ห้องน้ำ” ตามลำดับ

Passage ทั้งสิ ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ
Passage ทั้งสิ ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ

ในห้องรับแขกผมจะสร้างลิงก์เชื่อมต่อระหว่าง ห้องรับแขก -> ห้องครัว และ ห้องรับแขก -> ห้องนอน

Passage ห้องรับแขก
Passage ห้องรับแขก

โปรแกรม Twine 2 ก็จะสร้างลูกศรเชื่อมต่อให้เห็นว่าแต่ละ Passage นั้นเชื่อมต่อกันอย่างไร

เชื่อมต่อ Passage
เชื่อมต่อ Passage

หลังจากนั้นผมก็จะทำการแก้ไข Passage ห้องครัว ให้เชื่อมต่อกับ ห้องรับแขกและห้องน้ำ

Passage เชื่อมต่อสองทาง
Passage เชื่อมต่อสองทาง

สังเกตดูจะเห็นว่าลูกศรที่เชื่อมต่อระหว่างสอง Passage นี้มีสองทาง หมายความว่าแต่ละ Passage นั้นมีเส้นทางเชื่อมต่อหากัน ผมทำการแก้ไขให้แต่ละ Passage เชื่อมถึงกันเหมือนแผนภาพที่วางเอาไว้แล้วทดสอบเกมซึ่งตัวเกมจะมีลิงก์อย่างที่ผมจัดการสร้างไว้ไม่มีปัญหา แต่ผมไม่ต้องการให้ชื่อลิงก์เป็นชื่อ Passage แบบห้วน ๆ ดังนั้นผมจึงเปลี่ยนชื่อลิงก์จาก “ห้องครัว” เป็น “ไปห้องครัว” โดยคงชื่อ Passage “ห้องครัว” เอาไว้เช่นเดิม

วิธีการทำก็คือเปลี่ยนรายละเอียดของลิงก์เล็กน้อย จาก [[ห้องครัว]] เป็น [[ไปห้องครัว|ห้องครัว]]

ลิงก์ระหว่าง Passage นี้จะแบ่งเป็นสองส่วน [[ตัวหนังสือที่จะแสดงในเกม|ชื่อ Passage เป้าหมาย]] เราใช้เครื่องหมาย ” | ” หรือที่เห็นบนคีย์บอร์ดเป็นขีดแนวตั้งสองขีด ปกติจะอยู่บนปุ่ม “ฅ” หรือ “ฃ” แล้วแต่ว่าคีย์บอร์ดของใครจะวางตำแหน่งเอาไว้อย่างไร ที่เราต้องจดจำก็คือลำดับหน้าหลัง ตัวหนังสือที่แสดงจะนำมาก่อน ตามด้วยชื่อ Passage

เมื่อแก้ไข Passage ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เกมที่วนไปมาไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งเกม

เล่นเกม บ้านของกลอย